Hakkımızda

Vizyonumuz

Teşkilatımız; hiçbir etnik, dini ve siyasi ayrım gütmeden ve gözetmeden, anayasal demokratik düzen güvencesinde insan hak ve özgürlüklerini üstün tutarak her kesimden milleti tam eşitlikle kucaklayıp milli dayanışmanın temeli olan insani barışı sürekli kılmak ve bunu sağlayacak olan Türk-İslam Birliği’nin gönüllere nakşedilmesine katkıda bulunmak üzere vatanına ve milletine tam bağlı milliyetçi-mukaddesatçı kişilerce 24/05/2019 yılında Köklü değişime gitmenin ve kabuk tazelemenin ilk temellerini atmışlardır.

Türk Milleti’nin tarih boyunca kurduğu devletlerin sayısının 180’i bulduğu kabul edilir. Hatta pek çok tarihçi, araştırmalar derinleştirildikçe bu sayının daha da artabileceğini belirtmektedir. Bu devletlerden 16 tanesi ise dünya tarihinde etkili rol oynamış, çok güçlü devletlerdir. Türk Milleti her biri diğerinden güçlü olan bu 16 devletle ve bu devletlerin yönetiminde gösterdiği üstün kabiliyetle tüm dünya milletlerine tarih boyunca örnek olmuştur. Bunun en önemli nedenlerinden biri ise hâkimiyeti altında yaşayan farklı etnik kökene mensup toplulukları, her birinin dil ve din farklılıklarına saygı göstererek, barış, huzur ve güvenlik içerisinde, asırlar boyunca bir arada yaşatma becerisini göstermesidir. Aynı topraklar üzerinde hâkimiyet kuran farklı devletler ise bu başarıyı sağlayamamış, söz konusu topraklarda bu kadar uzun süreli hâkimiyetler yaşanmamıştır.

Devamını Oku

TGT GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

Amaç ve Hedeflerimiz

Amaç: Ahlaki, erdemli, dürüst, ilkeli ve tutarlı yeni nesiller, fedakâr, adaletli, haksızlıkla ve zulümle mücadele eden, milli ve manevi değerlere bağlı kalan ve devam ettiren, tarihi ile gurur duyan, imanla yoğurulmuş, vatan ve din sevgisiyle karılmış, milletine, dinine sevdalı, büyüğüne saygılı, küçüğüne sevgi dolu, nazik ve tevazu sahibi, milli ve manevi değerlerinden kopmadan, çağı yakalayan hal ve hareketleri ile örnek bir Türkiye gençliği yetiştirmektir.

Kapsam: Bu taslak Türkiye Cumhuriyeti ve tüm Dünya’ya serpilmiş, bağımsız devlet muhtariyet sahibi veya değil, Türk, Kürt Laz ve diğer Türk ve yakın akraba toplulukları gençleri yetiştirme amaçlı hedefi kapsar. Strateji, tüzük ve yönetmelik ve yönergeleri kapsamaz.

Teşkilat Kuruluş Şeması: Teşkilat aşağıda ana başlık olarak verilen hedeflerden teşekkül ettirilmeyi planlar.

Devamını Oku