Kök böri oyunu Büyük Asya Türk toplumlarında M.Ö. 276’dan itibaren oynanmaya başlanmıştır. Öyle ki Türklerin en eski oyunları arasında yer alan kök böri, 21. Yüzyılda da yaşatılan oyunlarımızdan biridir. Atlı oyunların başında gelen kök börinin, gençler tarafından eskiden beri büyük haz alınarak oynandığı bilinmektedir. Öyle ki bu oyun ister seyredenlerde olsun ister yarışanlarda olsun derin gurur duygusunu hissettirmektedir. Türkistan, Kırgızlar ve Türkmenler arasında yaygın olarak oynanan kök böri oyunu; çöğen, gökbari, kök-börü, köp-küri, oğlak\ulak, buzbaşi gibi isimlerle de anılmaktadır.

Binlerce yıl öncesinde atlı savaşçıların barış zamanlarında kendilerini zinde tutmak amacıyla oynadıkları kök böri oyunu halen doğal haliyle oynanmaktadır. Kök böri oyununa hiçbir ayrım yapılmaksızın hemen her boydan insanlar iştirak edebilir. Oyun geniş ve düz sahalarda organize edilmekte olup, beşer, onar ya da on beşer kişiden oluşan iki takım ile oynanmaktadır. Türk boylarında küçük farklılıklarla oynanmasına karşın oyunun özünde at salıp koşarak oğlağı kapmak vardır. Önceden kesilip kurutulan kuzu veya keçi postu, hakem tarafından meydana atılır ve başla komutu verildikten sonra meydanda toplanan atlı oyunculardan postu (kökparı) kapan oyuncu oyunu kazanmış olur. Eskiden oyundan galip ayrılan takım oyunu organize eden veya ev sahipliği yapan kişinin evinin önüne oğlağın postunu bırakırdı ve galip gelen takım bunun karşılığında ev sahibinden oyun ödüllerini alırdı.