Kökleri Orta Asya’ya, Hunlara kadar uzanan çevgen oyununun, Türkistan, Azerbaycan, Kırım ve Anadolu’nun yerleşik boy, oymak ve kabileleri arasında milli bir oyun olarak uzun süreler oynandığı söylenebilir. Asya’da çöven, çögen, çevgan ve çevken isimleri ile oynanan çevgen, at üzerinde en sık yapılan ve de Türklerin yüzyıllardan beri eski savaş kuralları ile oynadığı bir spordur. Bazı araştırmacılar Firdevsi’nin Şehnamesine göre oyunun ilk defa Sasaniler döneminde oynandığını, bazı araştırmacılar ise Çevgen’in Türk oyunu olduğunu ve Türklerden Sasanilere geçtiğini belirtmektedir. Çevgen’in ortaya çıkışında Pers, Türk ya da Moğol gibi hangi ulusun rolü olduğu hususunda kesin bir bilgiye rastlanmasa da ilk çevgen maçının MÖ. VI. yüzyılda Persler ile Türkmenler arasında geçtiği Türkmenlerin bu mücadeleden galip ayrıldığı belirtilmektedir.

Çevgen oyunu özellikle Safeviler döneminde sultanlara ya da beylere seyir zevki amacı ile görkemli bir organizasyonla düzenleniyordu. Söz konusu oyunun genellikle hükümdarların, hükümdar ailelerin ve zengin kişilerin katılımlarıyla oynanan bir oyun olduğu söylenebilir. Öyle ki Alparslan’ın çok iyi bir çevgen oyuncusu olduğunun, Alâeddin Keykubad’da haftada iki kez, çevgen oynadığı ifade edilebilir. Dahası Pers İmparatorluğunun statü sembollerinden birisi olan ve sadece aristokratların sahip olabileceği “Nisean” atlarını çevgen oyunlarında kullandığı belirtilebilir. Hatta Abbasi halifelerinden El-Mutasıl’ın ise kendi muhafız birliğini teşkil eden Türkler için Samarra Şehri’nde çevgen sahası yaptırdığı bilinmektedir. Ayrıca çevgen oyunu halk arasında “Kral Oyunu” ya da “Oyunların Kralı” olarak adlandırılmaktaydı.

Çocuk ya da büyüklerin oynayabileceği çevgen oyununun kurallarını ilk defa Türklerin belirlediği ve de geliştirdiği bilinmektedir. Çevgen oyununda talas (oyun alanında çizilmiş sınır ya da gerlin ip), topık (çevgenle vurulan top), çöğen (topu çekmek için kullanılan değnek), tanğuk (sayı yapan sporcuya verilen ipek kumaş parçası) gibi oyun gereksinimleri bulunmaktadır. Çevgen, ata binilerek top ve ucu eğri değneklerle topa vurma şeklinde oynanan bir oyundur. Yaklaşık 200 metrekare genişliğinde düz bir alanda oynanan çevgen oyunu en az dört ve en fazla on kişilik takımlar ile takımların rakip kaleye gol amacı şeklinde oynanmaktadır. En çok gol atanın galip geldiği bu oyun, en az 15 dakikalık 3 veya 5 devreli şeklinde oynanmaktadır. Bu oyun 1 metre 30 santimetre ucu eğri bir spor ile oynandığı belirtilebilir. Ayrıca oyuncuların ellerinde bulunan değneğin kısa olmasından dolayı sporcular topa vurmak için yere doğru oldukça fazla eğilmektedirler.

Çevgen oyunu İngilizlerin Kuzey Hindistan ve Afganistan’ı işgal etmesinden sonra polo adıyla oynanmaya başlanmıştır. Ayrıca İngilizler tarafından dünya sporuna kazandırılan ve oldukça popüler olan golf oyununun çevgen ve polo oyunlarından esinlenilerek üretildiği bilinmektedir. Dahası 2013 yılında UNESCO’nun somut olmayan kültür mirasları listesinde yer alan çevgen oyunu, 1900 Paris ve 1936 Berlin olimpiyat oyunlarına dâhil edilmiştir.