Amacımız

Ahlaki, erdemli, dürüst, ilkeli ve tutarlı yeni nesiller, fedakâr, adaletli, haksızlıkla ve zulümle mücadele eden, milli ve manevi değerlere bağlı kalan ve devam ettiren, tarihi ile gurur duyan, imanla yoğurulmuş, vatan ve din sevgisiyle karılmış, milletine, dinine sevdalı, büyüğüne saygılı, küçüğüne sevgi dolu, nazik ve tevazu sahibi, milli ve manevi değerlerinden kopmadan, çağı yakalayan hal ve hareketleri ile örnek bir Türkiye gençliği yetiştirmektir.

Kapsam

Bu taslak Türkiye Cumhuriyeti ve tüm Dünya’ya serpilmiş, bağımsız devlet muhtariyet sahibi veya değil, Türk, Kürt Laz ve diğer Türk ve yakın akraba toplulukları gençleri yetiştirme amaçlı hedefi kapsar. Strateji, tüzük, yönetmelik ve yönergeleri kapsamaz.
Türkiye Gençlik ve Spor Teşkilatı aşağıda ana başlık olarak verilen hedeflerden teşekkül ettirilmeyi planlar.

  Kurullar:

 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Disiplin Kurulu
 • Denetim Kurulu
 • Yönetmelik, Tüzük, Yönerge Hazırlama ve Yenileme Kurulu

  Çalışma Alanı:

 • Türkiye gençliğini Milli birlik, kardeşlik ve bütünlük çalışmaları yapmak.
 • Konferanslar, seminerler yayınla yapmak.
 • Halk Eğitim kurslarını düzenlemek.
 • Sanat ve eğlenceler düzenlemek.
 • Teknoloji, bilim, keşifler, İslam Fuarları açmak ve yarışmalar düzenlemek.
 • Çevre ve Enerji kaynaklarını koruma.
 • Sosyal aktiviteler yapmak.
 • Burslar vermek.
 • Eğitim Öğretim amaçlı merkezler açmak ve faaliyet göstermek.

  Gençlerimiz:

 • Ahlak, milliyet, din ve gelenekler bakımından çürütülmektedir.
 • Zinaya ve benzer ahlaksızlıklara teşvik edilmektedir.
 • Taciz, tecavüz, kaçırma ve fuhuş mafyasına hizmet ettirilmektedir.
 • Kötü arkadaş, çeteler, evi terk etme saklı alışkanlıklar çoğalmaktadır.
 • Sigara, alkol, kumar ve uyuşturuculuğa teşvik, yardım ve kullanıcılığa zorlanmaktadır.
 • Kafeler vasıtasıyla flört alışkanlığına fırsat verilmektedir.
 • Terörün içerisine çekilmektedir.
 • En büyük tehlike sanal internet bağımlılığına sürüklenmektedirler.
 • Aile yıkımı, başlamıştır.
 • Müzik dinleyerek, TV izleyerek, gezerek, uyuyarak, oyunlarla vakit geçirmektedir.
 • Görsel iletişim vasıtasıyla gençliğe pembe bir Dünya vaat edilmektedir.
 • Kuran öğrenmeye ilgi azalmakta veya bazı sinsi amaçlı manevi tuzaklara düşürülmektedir.
 • Yurt dışında yaşayan soydaşlarımızı ayrı bir millet gibi görmektedirler.
 • Psikolojik olarak kaybolmuş ve kaybettirilen bir gençlik mevcuttur.

  Hedefler:

 • İçeriden dışarıdan yönelen uyuşturucu, ahlaksızlık ve kültür sorumsuzluğuna karşı mücadele.
 • Bilgi fukaralığına karşı mücadele.
 • Asırlar boyu İslam kültür ve ahlakı ile dokunmuş ve yıkanmış seciye kumaşımızı temiz tutmak ve gençlerimize öğretmek.
 • Temel değerleri aile müessesleriyle beraber yürütmek.
 • Sevgiden, maneviyattan, merhametten, birlik ve beraberlik gibi milli değerlerden giderek arındırılan gençlerin birbirlerine şuursuzca saldırmalarını önlemek.
 • Dindar bir gençlik yetiştirmek.
 • Eğitim kursları açmak. (Ücretsiz)
 • Üniversiteye hazırlık etüt merkezleri açmak.
 • Mukaddesata hürmeti kökleştirmek.
 • Tüm siyasi büyüklere olan saygısızlığı hürmete dönüştürmek.
 • İlme, teknolojiye, yeniliklere, gelişmelere, milli ve manevi iradeden uzaklaşmadan yardımcı olmak.
 • Türkiye dışında merkezler, şubeler açmalı ve burada milli dayanışmaya tesis etmek.